ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η επιστροφή των ανταλλακτικών θα πρέπει να γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους και με το κόστος επιστροφής πληρωμένο από εσάς.
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να μην έχουν ίχνη τοποθέτησης και να βρίσκονται στην συσκευασία του κατασκευαστή η οποία θα πρέπει να είναι άθικτη και σφραγισμένη.

Σημείωση: Εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής τα ανταλλακτικά τα οποία έχουν παραγγελθεί ειδικά για εσάς από το εξωτερικό, έχουν κατασκευαστεί ειδικά για εσάς και όλα τα ανταλλακτικά που προορίζονται για οποιαδήποτε μετατροπή στο αυτοκίνητο σας. Η MAMOULIS.GR δεν φέρει καμία ευθύνη για κακή τοποθέτηση, συντήρηση και αποθήκευση των ανταλλακτικών όταν αυτά βρίσκονται στην κατοχή του πελάτη.

Εγγυήσεις Ανταλλακτικών

Σε όλα τα προϊόντα που εμπορεύεται η MAMOULIS.GR παρέχεται εγγύηση, η οποία ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή ανταλλακτικών.  Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα ανταλλακτικά δεν υπάρχει εγγύηση θα πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό παραστατικό που συνοδεύει το συγκεκριμένο ανταλλακτικό και με την εκτύπωση αυτού ο χρήστης το αποδέχεται πλήρως. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε από την MAMOULIS.GR θα πρέπει να τοποθετούνται από πιστοποιημένο συνεργείο ώστε να παραμείνει σε ισχύ η εγγύηση του ανταλλακτικού.

Σημείωση: Η MAMOULIS.GR διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ανταλλακτικών πριν αυτά προχωρήσουν στο αρμόδιο τμήμα των κατασκευαστών. Επίσης η MAMOULIS.GR απαλλάσσεται από οποιαδήποτε αποζημίωση ή αντικατάσταση με άλλο ανταλλακτικό προς τον πελάτη για το χρονικό διάστημα κατά το όποιο το ανταλλακτικό βρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του κατασκευαστή.